दाङमा पार्किङ् गरेर राखिएको एक्साभेटरमा आगजनी

                     

अरुपनि