२६ जिल्लामा गरिब पहिचान, २८ जिल्लामा अन्तिम चरणमा : मन्त्री अर्याल

                     

अरुपनि