झापाको दमकमा फरक शैलिको फुट्बल, नेताहरुको फोटो टाँसेर फुट्बल खेलेर एमसीसीको विरोध

                     

अरुपनि