सरिता गिरीको नागरिकता खोसि देश निकाला गर्नु पर्छ : वाग्ले

                     

अरुपनि