विश्व बैंकले नेपाललाई ५४ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने

                     

अरुपनि