गौरादहका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु भोक हडतालमा

                     

अरुपनि