सुनको मूल्य आकाशियो

                     

अरुपनि