नेपाल प्रवेश गर्‍यो सलहको ठूलो झुण्ड

                     

अरुपनि