कालोपत्रे सडकमा टिपर भासियो

                     

अरुपनि