• देश

    इटहरीका मेयर भन्छन्ः अझै भन्छु, र*डि जिन्दावाद ,मैले बोलेको कुरामा कुनै पछुतो छैन् !

      ओमकार