• देश

    नेपाली सेनाका जवानलाई उपचार गर्दै कुकुर

      ओमकार